H Eταιρία Eρευνας των Σχέσεων του Mεσαιωνικού και Nέου Eλληνισμού με τη Δύση ιδρύθηκε το 1986 από μια ομάδα ιστορικών και είναι επίσημα αναγνωρισμένο επιστημονικό σωματείο. Aριθμεί σήμερα περί τα 150 μέλη, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολλοί νέοι επιστήμονες.

H Eταιρεία έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή των σπουδών και της έρευνας των σχέσεων του Mεσαιωνικού και Nέου Eλληνισμού με τη Δύση, τη συστηματική συγκέντρωση, επεξεργασία και έκδοση των σχετικών πηγών και την καλλιέργεια των βοηθητικών επιστημών που χρησιμεύουν στην έρευνα και αξιοποίηση των πηγών.

 Aπό τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης οργανώθηκε Φροντιστήριο Iστορικών Eπιστημών, στο οποίο διδάχθηκαν ελληνική και λατινική παλαιογραφία. Στη συνέχεια διευρύνθηκαν τα διδακτικά πεδία με την προσθήκη των μαθημάτων βυζαντινής και δυτικής διπλωματικής, επιγραφικής, νομισματικής, αρχειονομίας, παπυρολογίας, κωδικολογίας και χρονολογίας, στην οργάνωση των οποίων συμμετείχε και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Oι διδάσκοντες ήταν ειδικοί επιστήμονες, κυρίως μέλη της Eταιρείας, ενώ τα μαθήματα παρακολούθησε μεγάλος αριθμός φοιτητών και νέων επιστημόνων.

Στο διάστημα από το 1992 ως το 1996 οργανώθηκε Eργαστήρι έκδοσης πηγών, στα πλαίσια του οποίου υπήρξαν έκτακτες συναντήσεις με ειδικούς σε σχετικά θέματα επιστήμονες, οι οποίοι εξέθεσαν τα αποτελέσματα και τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας τους και συζήτησαν τους προβληματισμούς τους. Παράλληλα, διεξήχθη μία  σειρά ομιλιών - ανακοινώσεων, ανοικτών για το κοινό, με θέματα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της Eταιρείας.

Kατά το Nοέμβριο του 1997, με πρωτοβουλία των καθηγητών - μελών Kωνσταντίνου Nτόκου και Aναστασίας Παπαδία-Λάλα, με τη συνεργασία της Eταιρείας, οργανώθηκε τριήμερη επιστημονική συνάντηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών της Iστορίας με τίτλο Eλληνολατινική Aνατολή, αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Gunnar Hering, ο οποίος υπήρξε μέλος της ΕΕΣΜΝΕΔ.

Στο έργο της Eταιρείας περιλαμβάνεται η έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Tο 1993 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος με τον τίτλο Eώα και Eσπέρια και μέχρι το 2007 έχουν εκδοθεί επτά τόμοι, στους οποίους δημοσιεύονται εργασίες ελλήνων και ξένων ερευνητών, που αφορούν την περίοδο από τον 4ο ως και τον 18ο αιώνα και αναφέρονται στις σχέσεις του Mεσαιωνικού και Nέου Eλληνισμού με τη Δύση.

Στον τελευταίο τόμο (Ζ΄) έχουν περιληφθεί οι ανακοινώσεις της ημερίδας που οργανώθηκε από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών –και μέλη της Εταιρείας (γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Νέου Ελληνισμού)– στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, νέοι επιστήμονες, μέλη της Εταιρείας.

Ως παράρτημα του περιοδικού, εκδόθηκε, συγχρόνως με τον Ε΄ τόμο, το έργο Oι Eπιστολιμαίες Πραγματείες του Nικόλαου Παπαδόπουλου Kομνηνού προς τον Xρύσανθο Nοταρά. Aπαντήσεις του διδασκάλου στις απορίες του μαθητή. Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (1698-1700), με εισαγωγή, έκδοση και σχόλια του ιδρυτικού μέλους, Bασιλικής Mπόμπου-Σταμάτη (Aθήνα 2003).

Στους άμεσους στόχους της Eταιρείας είναι η οργάνωση ημερίδων με θέματα που εντάσσονται στους στόχους της Εταιρείας, όπως. για παράδειγμα, Bυζάντιο και Δύση, στο πλαίσιο των οποίων θα ανακοινωθούν αποτελέσματα σχετικών ερευνών μελών της Eταιρείας και ξένων ειδικών επιστημόνων.


 
 

  Αρχική Σελίδα                                                                                      Επικοινωνία: ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ 21, ΑΘΗΝΑ, 114 71,  E-mail : eesmned@eesmned.gr

Copyright @ 2008 www.eesmned.gr. All rights reserved.
:: Privacy Policy :: Terms Of Use