Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2011

 

 

 

Σήμερα, 27 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στην αίθουσα Συνεδρίων του κτηρίου «Κωστής Παλαμάς», οδός Ακαδημίας 48 και Σίνα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.    Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Συντακτικής Επιτροπής

2.    Οικονομικός Απολογισμός των ετών 2008 (από 24/6/2008), 2009, 2010 και 2011 (έως 27/5/2011) και προϋπολογισμός για τα έτη 2009, 2010 και 2011

3.    Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου

4.    Ανακοινώσεις και προτάσεις μελών

5.    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

6.    Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Συντακτικής Επιτροπής

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τριάντα μέλη, είκοσι έξι παρόντα και τέσσερα που απέστειλαν στο Δ.Σ. της Εταιρείας γραπτές εξουσιοδοτήσεις για τη νόμιμη εκπροσώπησή τους (βλ. συνημμένα έγγραφα, αρ. 1-4), απευθύνθηκε χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Εταιρείας την κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, η οποία καλωσόρισε τα παλαιά και νέα μέλη. Η κ. Μανιάτη αναφέρθηκε στη δικαιολογημένη απουσία κάποιων τακτικών μελών λόγω σύμπτωσης της συνέλευσης με άλλες επιστημονικές υποχρεώσεις τους, ενώ αιτιολόγησε και την καθυστέρηση ως προς τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εν αναμονή της έκδοσης του νέου τόμου του περιοδικού.  Τέλος, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε η κ. Βασιλική Σταμάτη και ως Γραμματέας η κ. Ναυσικά Βασιλοπούλου.

 

 

 

1.      Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Συντακτικής Επιτροπής

 

Ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από την Γενική Γραμματέα της Εταιρείας κ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου:

«Από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έως σήμερα  πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Σχετικά με το περιοδικό, τo ΔΣ ασχολήθηκε, σε συνεργασία με την Συντακτική Επιτροπή, με τον προγραμματισμό της ύλης για την έκδοση του 8ου τόμου του περιοδικού «Εώα και Εσπέρια», ενώ προσπάθησε να προωθήσει την κυκλοφορία του.  Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω έλλειψης υλικού και για οικονομικούς λόγους, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τέλους του έτους θα έχει εκδοθεί ο 8ος τόμος.

Η κ. Μανιάτη είχε έλθει σε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Φάρος για τη δυνατότητα διακίνησης του περιοδικού, αλλά λόγω της ποικιλίας της ύλης που διακινεί, θεωρήθηκε ότι δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς της Εταιρείας και έτσι δεν προχώρησε η συνεργασία. Κατόπιν τούτου η κ. Μανιάτη διερεύνησε τη δυνατότητα, όπως είχε ληφθεί απόφαση, της συνέκδοσης του περιοδικού με εκδοτικό οίκο. Η συνεννόηση με τις εκδόσεις Παπαδήμα που ασχολούνται με ιστορικές εκδόσεις απέδωσε τα εξής. Ο εκδοτικός οίκος δεν δέχεται την συνέκδοση, αλλά προσφέρει για την έκδοση του επόμενου τόμου χορηγία 1000 ευρώ. Λόγω των κακών οικονομικών συγκυριών θεωρούμε ότι η ενίσχυση από το Πανεπιστήμιο δεν θα δοθεί, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η έκδοση στο Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου. Δεν έχουν όμως ακόμη διευκρινιστεί οι όροι και οι συνθήκες.   Τέλος, υπάρχει προσφορά από τον τυπογράφο (Γκέλμπεσης) που συνεργαστήκαμε στους τελευταίους τόμους, να αναλάβει τον επόμενο τόμο με την ίδια τιμή.   

Την ιστοσελίδα της Εταιρείας είχε αναλάβει να οργανώσει ο τεχνικός του Εργαστηρίου της Βυζαντινής Ιστορίας κ. Γ. Κανσίζογλου και μάλιστα χωρίς αμοιβή. Μετά την μετάταξή του όμως υπήρξε ένα πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσε το θέμα, η εταιρεία υποστήριξης της ιστοσελίδας  δεν τον ενημέρωσε για καταβολή νέας συνδρομής. Κατόπιν τούτου υπήρξε διακοπή και παρά την καταβολή της συνδρομής δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η ανάρτηση της ιστοσελίδας για τεχνικούς λόγους.

Έξι νέα μέλη (Αyensa Eusebi, Βασιλοπούλου Ναυσικά, Guerin Marie, Νικολάου Ευάγγελος, Τούντα Ελένη, Ζορμπά Βασιλική) έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία, τα οποία πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση των σκοπών της».

 

Ο απολογισμός της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού έγινε από την κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη:

«Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι σήμερα προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Ασχολήθηκε με την κρίση των μελετών που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. Οι εργασίες που έχουν παραδοθεί είναι έξι και αναμένονται άλλες δύο μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε αποφασίστηκε να κλείσει ο Η΄ τόμος. Θα συμπεριληφθούν επίσης και πέντε βιβλιοκρισίες-βιβλιοπαρουσιάσεις. Όπως καθίσταται σαφές, και όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας κ. Ντούρου, η καθυστέρηση οφείλεται αφενός στα περιορισμένα οικονομικά της Εταιρείας και αφετέρου στην περιορισμένη υποβολή μελετών. Από την άλλη πλευρά καθυστερούν ορισμένοι συγγραφείς να κάνουν τις διορθώσεις που προτείνουν οι κριτές της Συντακτικής Επιτροπής ή κάποιες φορές-σπάνιες ευτυχώς-δεν επιστρέφουν καθόλου τις μελέτες τους διορθωμένες, χωρίς καν να ενημερώσουν την Επιτροπή ότι τις αποσύρουν. Μία τέτοια περίπτωση είχαμε στον Η΄ τόμο.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιτροπή έκδοσης του περιοδικού είναι εκείνος της μη συμμόρφωσης πολλών από τους συγγραφείς με τις οδηγίες των μελετών, παρόλο που κάθε φορά επαναλαμβάνουμε την επιτακτική ανάγκη να εφαρμόζουν τις οδηγίες αυτές, εφόσον η μη συμμόρφωση συνεπάγεται καθυστέρηση στην παράδοση του εκάστοτε τόμου στον τυπογράφο.

Υπολογίζουμε ότι, μετά τον έλεγχο από τη συνεργάτιδα που αναλαμβάνει-επ’ αμοιβή-την τελική διόρθωση και διαμόρφωση του τόμου, θα παραδοθεί στον τυπογράφο στα τέλη Σεπτεμβρίου και ότι θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2012».

 

 

 

2.      Οικονομικός Απολογισμός των ετών 2008 (από 24/6/2008), 2009, 2010 και 2011 (έως τις 27/5/2011) και προϋπολογισμός για τα έτη 2009, 2010 και 2011

 

Ο απολογισμός για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 (για το διάστημα από 24/6/2008 έως 27/5/2011), καθώς και ο προϋπολογισμός των ετών 2009, 2010 και 2011, έγινε από την Ταμία κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη (βλ. συνημμένα έγγραφα αρ. 5-11).

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2008 (23/6/2008-31/12/2008) τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 4.404,72 €. Το ποσό των 3.755,40 € ήταν το υπόλοιπο του α΄ εξαμήνου του 2008, 620,50 € προήλθαν από είσπραξη συνδρομών μελών της Εταιρείας και από τα έσοδα του περιοδικού και 28,82 € εισπράχθηκαν από τόκους καταθέσεων. Το μοναδικό έξοδο για την περίοδο αυτή ήταν ποσό ύψους 54,00 € για την καταγραφή των στοιχείων έκδοσης και κίνησης του περιοδικού.

Για το 2009 το υπόλοιπο σε χρήση του 2008 ανήλθε στο ποσό των 4.350,72 € και εισπράχθηκαν τόκοι καταθέσεων ύψους 9,27 €. Δεν υπήρξαν έξοδα.

Για το 2010 το υπόλοιπο σε χρήση του 2009 ανήλθε στο ποσό των 4.359,99 €. Από τις συνδρομές των μελών και τα έσοδα του περιοδικού εισπράχθηκαν 964 €, ενώ το ποσό των 4,43 € εισπράχθηκε ως τόκος καταθέσεων. Δεν υπήρξαν έξοδα.

Για το α΄ εξάμηνο του 2011 (1/1/2011-26/5/2011) το υπόλοιπο σε χρήση του 2010 ανήλθε στο ποσό των 5.328,42 €. Τα ταχυδρομικά έξοδα ήταν 18 € και 94,80 € κόστισε η φιλοξενία της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Το υπόλοιπο σε νέα χρήση ανήλθε στο ποσό των 5.215,62 €.

Οι προϋπολογισμοί των ετών 2009, 2010 και 2011 ευελπιστούν σε σύνολα ισολογισμών της τάξης των 27.600 € περίπου, με την ελπίδα υπολοίπου για νέα χρήση ύψους μεγαλύτερου των 8.500 €, και περιλαμβάνουν όλα τα συνήθη πιθανά έσοδα και έξοδα, μεταξύ των οποίων την εκτύπωση του Η΄ τόμου του περιοδικού της Εταιρείας που υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 4.000 €.

 

 

 

3.      Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Εκ μέρους της εξελεγκτικής επιτροπής, που απαρτίζεται από τους Λίνο Μπενάκη, Αγνή Βασιλικοπούλου και Διονύσιο Μουρελάτο, η κ. Βασιλικοπούλου ανέγνωσε την Έκθεση (βλ. συνημμένο έγγραφο, αρ. 12), σύμφωνα με την οποία, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του βιβλίου ταμείου και των παραστατικών των διενεργηθεισών δαπανών, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα με τάξη και συνέπεια. Επομένως, η Επιτροπή πρότεινε ομόφωνα την απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου από τις οικονομικές ευθύνες.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση της Ε.Ε. και απήλλαξε το απερχόμενο Δ.Σ. κάθε ευθύνης για τη διαχείριση της προηγούμενης περιόδου.

 

 

 

4.      Ανακοινώσεις και προτάσεις μελών

 

Η κ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering πρότεινε την πρόσκληση ξένων επιστημόνων σε επιστημονικές συναντήσεις, στις οποίες η εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει ως συνδιοργανωτής. Η κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη ανέφερε ότι ήδη προσφέρονται οι τόμοι του περιοδικού σε ξένους προσκεκλημένους του Πανεπιστημίου Αθηνών και συμφώνησε με την κ. Κατσιαρδή.

Ο κ. Νίκος Μοσχονάς συμφώνησε επίσης και πρότεινε τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων από μέλη της εταιρείας, καθώς και τη διοργάνωση συμποσίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Cervantes. Επίσης, πρότεινε την ηλεκτρονική αποστολή των δοκιμίων του περιοδικού για να περιοριστούν τα ταχυδρομικά τέλη. Η κ. Κόλια εξέφρασε διαφορετική άποψη. Η κ. Μανιάτη ανέφερε ότι το θέμα του συμποσίου δεν είχε συζητηθεί, αφού είχε αναβληθεί η διεξαγωγή του, και συμπλήρωσε ότι το ποσό των ταχυδρομικών εξόδων δεν είναι τόσο μεγάλο, ενώ η ηλεκτρονική διόρθωση είναι αρκετά χρονοβόρα.

Η κ. Μανιάτη πρότεινε να γίνει επίτιμο μέλος της Εταιρείας ο κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος λόγω της συνδρομής του στην αναθεώρηση του καταστατικού. Επίσης, πρότεινε την ανάρτηση στο διαδίκτυο των μελών της Εταιρείας, σε δύο πίνακες, ο πρώτος για τα ενεργά και τα επίτιμα μέλη και ο δεύτερος για τα εκλιπόντα. Η πρόταση για τον κ. Παπαδόπουλο έγινε δεκτή. Πρόταση έγινε από την κ. Μανιάτη και για την διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Διαφωνία εκφράστηκε από την κ. Ειρήνη Χρήστου όσον αφορά στις εκδηλώσεις ή συνεστιάσεις μη επιστημονικού χαρακτήρα.

Η κ. Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη συμφώνησε με τη διοργάνωση επιστημονικών επισκέψεων και εκδρομών, τονίζοντας ότι και παλαιότερα είχαν γίνει ανάλογες προτάσεις και προσκλήσεις από το εξωτερικό. Η κ. Κόλια υπογράμμισε ότι η δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται στην οργάνωσή του. Ο κ. Μοσχονάς υποστήριξε ότι οι επισκέψεις στο εξωτερικό μπορούν να οργανωθούν με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων, αλλά το πρόβλημα υπάρχει στη σχέση του αριθμού των ενδιαφερομένων με το οικονομικό κόστος και στο πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιες εκδρομές στο εσωτερικό. Ο κ. Ταξιάρχης Κόλιας πρότεινε να συμμετάσχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Η συνέλευση συμφώνησε στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.

 

 

 

5.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

 

Εξελέγη εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Ειρήνη Χρήστου και Μάριο Μπλέτα, η οποία προχώρησε στη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και συντακτικής επιτροπής. Για τη διαδικασία των αρχαιρεσιών η κ. Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά και η κ. Αικατερίνη Νικολάου εξουσιοδότησαν την κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, η κ. Μαρία Ματθαίου εξουσιοδότησε την κ. Ελένη Μπαζίνη, η κ. Σεβαστή Ζώη εξουσιοδότησε την κ. Ναυσικά Βασιλοπούλου να ψηφίσουν αντ’ αυτών (βλ. συνημμένα έγγραφα, αρ.1-4).

 

 

 

6.      Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Συντακτικής Επιτροπής

 

Κατά τις αρχαιρεσίες ψήφισαν τα είκοσι δύο παρόντα μέλη εκπροσωπώντας και τα τέσσερα μέλη που είχαν στείλει εξουσιοδότηση.

 

Α) Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν η κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, η κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, η κ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, η κ. Κατερίνα Κωνσταντινίδου, ο κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος, η κ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, η κ. Αγγελική Παπαγεωργίου, ο κ. Διονύσης Μουρελάτος και η κ. Μαρίνα Κουμανούδη.

 

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν 26 έγκυρα ψηφοδέλτια. Έλαβαν:

 

 • Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, 25 ψήφοι
 • Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, 24 ψήφοι
 • Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, 20 ψήφοι
 • Όλγα Κατσιαρδή-Hering, 20 ψήφοι
 • Μαρίνα Κουμανούδη, 15 ψήφοι
 • Κατερίνα Κωνσταντινίδου, 14 ψήφοι
 • Διονύσης Μουρελάτος, 11 ψήφοι
 • Αγγελική Παπαγεωργίου, 8 ψήφοι
 • Γιάννης Γιαννακόπουλος, 7 ψήφοι

 

Επομένως, για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι:

 

 • Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
 • Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη
 • Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου
 • Όλγα Κατσιαρδή-Hering
 • Μαρίνα Κουμανούδη
 • Κατερίνα Κωνσταντινίδου
 • Διονύσης Μουρελάτος

 

Β) Για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποψηφιότητα έθεσαν η κ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, η κ. Αγνή Βασιλικοπούλου και η κ. Ειρήνη Χρήστου.

 

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν 26 έγκυρα ψηφοδέλτια. Έλαβαν:

 

 • Αναστασία Παπαδία-Λάλα, 26 ψήφοι
 • Αγνή Βασιλικοπούλου, 24 ψήφοι
 • Ειρήνη Χρήστου, 24 ψήφοι 

 

Εκλέγονται όλες οι υποψήφιες.

 

Γ) Για την ανάδειξη της Συντακτικής Επιτροπής υποψηφιότητα έθεσαν η κ. Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη, η κ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, ο κ. Νίκος Μοσχονάς, η κ. Βασιλική Σειρηνίδου, η κ. Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, η κ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, η κ. Ειρήνη Χρήστου, η κ. Κατερίνα Κωνσταντινίδου και η Αναστασία Παπαδία-Λάλα.

 

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν 26 έγκυρα ψηφοδέλτια. Έλαβαν:

 

 

 • Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, 24 ψήφοι
 • Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη, 24 ψήφοι
 • Ειρήνη Χρήστου, 20 ψήφοι
 • Αναστασία Παπαδία-Λάλα, 19 ψήφοι
 • Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη, 14 ψήφοι
 • Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, 13 ψήφοι
 • Νίκος Μοσχονάς, 12 ψήφοι
 • Βασιλική Σειρηνίδου, 9 ψήφοι
 • Κατερίνα Κωνσταντινίδου, 9 ψήφοι

 

Επομένως, για την Συντακτική Επιτροπή εκλέγονται οι:

 

 • Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
 • Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη
 • Ειρήνη Χρήστου
 • Αναστασία Παπαδία-Λάλα
 • Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη
 • Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά
 • Νίκος Μοσχονάς

 

Συντάχθηκε σχετικό Πρακτικό από την Εφορευτική  Επιτροπή, το οποίο και επισυνάπτεται.

 

Τέλος, η Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Βασιλική Σταμάτη κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνελεύσεως.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης                           Η Γραμματέας της Συνέλευσης

 

 

 

 

 

           Βασιλική Σταμάτη                                         Ναυσικά Βασιλοπούλου

 

 

 


ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2008 τα Μέλη της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση ενημερώθηκαν σχετικά με τα εξής θέματα:

 

1ον. Την απώλεια, κατά το διάστημα μεταξύ της προηγούμενης Συνελεύσεως και της παρούσας, τεσσάρων αγαπητών μελών της Εταιρείας, της Αλεξάνδρας Στεφανίδου (+1-9-2006), της Κυριακής Μαμώνη (+16-4-2007), της Νίκης Τσελέντη-Παπαδοπούλου, μέλους του Δ.Σ. επί σειράν ετών, (+23-9-2007) και της Πηνελόπης Στάθη (+25-3-2008). Τα παρόντα Μέλη τήρησαν σιγή ενός λεπτού εις μνήμην τους.

 

2ον. Την εγγραφή στην Εταιρεία δέκα νέων μελών κατά τα τελευταία δύο έτη.

 

3ον. Την εκτύπωση του τροποποιημένου κατά το 1993 Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διανεμήθηκε στους παρόντες και είναι στη διάθεση όλων των Μελών (και ηλεκτρονικά, βλ. στο επόμενο).

 

4ον. Τη δημιουργία νέας διευρυμένης ιστοσελίδας της Εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα (www.eesmned.gr), καθώς και blog (eesmned.blogspot.com).

 

5ον. Επίσης, κατά τη Γ.Σ. παρουσιάσθηκε ο Ζ΄ τόμος του περιοδικού Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια, η έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου και κρίθηκε πολύ ευμενώς από τους παρόντες.

Εκφράσθηκε και η ευχή να αρχίσει σύντομα ο Η΄ τόμος, με την οικονομική στήριξη των Μελών, αλλά και χορηγών, καθώς και την εξασφάλιση διαφημίσεων από Εκδότες και Βιβλιοπωλεία.

 

6ον. Τα Μέλη της Εταιρείας, παρόντα και απόντα, παρακλήθηκαν να επιδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την Εταιρεία και ενημερώθηκαν σχετικά με τις ισχύουσες για τα ενεργά Μέλη προσφορές των τόμων 1-7 του περιοδικού.

 

7ον. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να ελέγξουν τα τηρούμενα στα αρχεία της Εταιρείας στοιχεία τους και, κυρίως, να δώσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (e-mail). Η ανάλογη ενημέρωση της Εταιρείας και από τα απόντα Μέλη κρίνεται, πλέον, απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί στο μέλλον ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικότερη η επικοινωνία και η αποστολή ανακοινώσεων. Για τον ίδιο λόγο, εκτός από τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ανακοινώθηκε και η ηλεκτρονική δ/νση της Εταιρείας (eesmned@eesmned.gr).

 

***

 

Τέλος, μετά τον απολογισμό Πεπραγμένων και Οικονομικών και την απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ., διεξήχθησαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες νέου Δ. Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και Συντακτικής Επιτροπής, με τα εξής αποτελέσματα:

 

1.  Για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν υποψηφιότητα και εξελέγησαν οι

 

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη                  

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου                                

Κατερίνα Νικολάου                                                 

Αναστασία Παπαδία-Λάλα                                    

Ειρήνη Χρήστου                                                        

Κατερίνα Κωνσταντινίδη

και, ως αναπληρωματικό μέλος, ο                       

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

 

2.  Για τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν παμψηφεί οι

 

Αγνή Βασιλικοπούλου

Λίνος Μπενάκης                                                       

Διονύσης Μουρελάτος

 

3.  Για τη νέα Συντακτική Επιτροπή ήσαν υποψήφιοι και εξελέγησαν οι

 

Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη

Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη

Ειρήνη Χρήστου

Νίκος Μοσχονάς

 

 

 

 
 

   Αρχική Σελίδα                                                                                     Επικοινωνία: ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ 21, ΑΘΗΝΑ, 114 71,  E-mail : eesmned@eesmned.gr

Copyright @ 2008 www.eesmned.gr. All rights reserved.
:: Privacy Policy :: Terms Of Use